Opłaty

Zgodnie z Uchwałą nr 2 z dnia 24.11.2014 Walne Zgromadzenie Członków Silesia Skating ustaliło wysokość opłaty członkowskiej na rok 2016 na poziomie 20 zł/miesiąc.
Jeżeli płatność zostanie wniesiona jednorazowo w terminie do końca marca za bieżący rok, ulega zmniejszeniu do 200 zł.
Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia są zwolnione z opłacania składki, natomiast osoby które ukończyły 18 rok życia, nadal uczące się, płacą 50% opłaty ustalonej powyżej.
W przypadku małżonków druga osoba płaci 50%.

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe nr 67 2030 0045 1110 0000 0263 5650